jprojekt

projektová kancelária

Projektová činnosť

Projektová konzultácia a poradenstvo
Vypracovanie štúdie
Vypracovanie projektov na stavebné povolenie a pre realizáciu stavieb
Inžinierska činnosť
Autorský dohľad na stavbe
Stavebný dozor